1. Proprietate intelectuală
GLOVO respectă drepturile de proprietate intelectuală și se așteaptă să faceți același lucru. Am stabilit câteva reguli de bază pe care să le urmați atunci când utilizați Serviciile, pentru a ne asigura că GLOVO rămâne o companie plăcută pentru toată lumea. Trebuie să respectați aceste reguli și să încurajați alți Utilizatori să facă același lucru. Următoarele nu sunt permise în niciun caz:
 1. Inginerie inversă, decompilare, dezasamblare, modificare sau creare de lucrări derivate ale Serviciilor GLOVO.
 2. Copierea, redistribuirea, reproducerea, înregistrarea, transferarea, executarea sau afișarea publică, transmiterea sau punerea la dispoziția publicului a oricărei părți a software-ului GLOVO.
 3. Vinderea, închirierea, sublicențierea sau închirierea oricărei părți a Platformei GLOVO sau a oricărei alte părți a software-ului nostru.
 4. Furnizați parola (Codul de securitate) oricărei alte persoane sau utilizați numele de utilizator și parola (Codul de securitate) ale oricărei alte persoane.
 5. Alte prevederi
8.1 Părțile declară că cunosc și se angajează să respecte legislația fiecărei țări și legislația europeană, dacă este cazul, în orice moment pe parcursul relației de afaceri.
8.2 Nu puteți cesiona sau transfera acești Termeni și Condiții, integral sau parțial, fără aprobarea prealabilă scrisă a GLOVO în cazul subcontractării sau înlocuirii contului dumneavoastră și în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare. Autorizați GLOVO să cedeze sau să transfere acești Termeni și Condiții, integral sau parțial, inclusiv: (i) unei filiale sau afiliate; sau (ii) unei părți care a achiziționat capitalul, societatea sau activele GLOVO. Nu există nicio asociere, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs., GLOVO sau orice furnizor terț ca urmare a relației dintre dumneavoastră și GLOVO sau a utilizării Serviciilor Platformei.
8.3 Acești Termeni și condiții, precum și consimțământul acordat de dvs. față de Politicile de confidențialitate și fișiere cookie se va aplica și dacă GLOVO delegă sau desemnează activitățile de procesare cu privire la datele cu caracter personal către o altă societate în care GLOVO are un interes direct sau indirect (cu alte cuvinte, orice societate din Grupul GLOVO și filialele acesteia) sau oricare dintre societățile din Grupul său este sau sunt implicate într-o fuziune și achiziție, consolidare, schimbare a conducerii sau a structurii companiei, transfer substanțial de active, reorganizare sau lichidare ce afectează structura grupului GLOVO. GLOVO poate, la libera sa alegere, să transmită ori să desemneze activitățile de procesare cu privire la datele dvs. personale și/sau consimțământul acordat de dvs. către orice companie ce are legătură cu acesta sau orice filiale ale acesteia. De asemenea, GLOVO vă informează că, în cazul fuziunii și achiziționării unei alte companii sau de către o altă societate, datele dumneavoastră pot fi transferate către societatea afectată sau interesată și consimțământul dumneavoastră poate fi considerat dat acestei companii, fără a vă prejudicia dreptul de a-l retrage, caz în care relația dumneavoastră cu Glovo și posibilitatea de a utiliza Platforma și Serviciile acesteia vor fi încetate automat.
8.4 Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată a fi ilegală, invalidă sau inaplicabilă, în întregime sau parțial, în temeiul oricărei legi, o astfel de prevedere sau o parte a acestora va fi considerată, în această măsură, că nu face parte din acești Termeni și Condiții, dar legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții nu vor fi afectate. În acest caz, părțile vor înlocui prevederea ilegală, invalidă sau inaplicabilă sau o parte a acesteia cu o dispoziție sau o parte a acesteia care este legală, valabilă și executorie și care are, în cea mai mare măsură posibil, un efect similar cu prevederile ilegale, invalide sau prevedere inaplicabilă sau o parte a acesteia, având în vedere conținutul și scopul acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții reprezintă integral Termenii și Condițiile și înțelegerea părților cu privire la subiectul lor; și înlocuiește toți Termenii și Condițiile sau angajamentele anterioare sau contemporane cu privire la acest subiect. În acești Termeni și Condiții, cuvintele „include” și „incluzând” înseamnă „incluzând”, dar fără a se limita la.
 1. POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Atunci când vă înregistrați pe Platforma noastră în calitate de Curier, GLOVO vă va prelucra datele cu caracter personal în calitate de Operator de date, în conformitate cu prevederile acestei Clauze.
De asemenea, în calitatea dumneavoastră de Curier, și în conformitate cu acești Termeni și Condiții, veți fi responsabil pentru Prelucrarea datelor Clienților Utilizatori și angajaților Magazinelor, în condițiile exprimate în Anexa I la acești Termeni și Condiții, acționând în acest caz GLOVO în calitate de responsabil cu prelucrarea.
Ambele părți se angajează să respecte în orice moment obligațiile prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) precum și orice alte reglementări locale în vigoare care ar putea fi aplicabile.
9.1 Identificarea Operatorului de date
Proprietarul prelucrării este GLOVOAPPRO, S.R.L., cu sediul în 41C Drum intre Tarlale street, 2nd floor, room 64, district 3, Bucharest Offices: Splaiul Unirii 160b, București, Romania, cu CIF 39053728, companie care prin intermediul site-ului său (www.glovoapp.com) și/sau aplicației mobile oferă servicii Utilizatorilor Platformei sale. GLOVO are un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat prin e-mail la următoarea adresă: gdpr@glovoapp.com..
9.2 Datele procesate
Datele Curierului colectate prin Platformă și instrumentele tehnologice pe care GLOVO le furnizează Curierului, vor fi de regulă limitate la datele necesare executării relației dintre Părți și sunt necesare pentru a o putea dezvolta corect (în continuare , „Datele”).
Fără a aduce atingere celor de mai sus, este posibil ca la momentul înregistrării sau creării unui Cont de către Curier sau pe parcursul relației, date suplimentare să fie solicitate, fie prin câmpuri opționale din Contul Curierului, fie prin campanii promoționale sau alte acțiuni pe care GLOVO le poate realiza.
În orice caz, GLOVO va identifica întotdeauna prin intermediul unui asterisc sau semnale echivalente obligativitatea sau nu a datelor solicitate.
În prelucrarea datelor Curierului pot fi găsite date considerate sensibile, precum cele legate de accidente suferite în desfășurarea activității, astfel încât acestea să poată fi comunicate companiilor de asigurări și/sau autorităților corespunzătoare. GLOVO se obligă să solicite aceste informații numai atunci când sunt esențiale pentru executarea acestor Termeni și Condiții sau pentru respectarea unei cerințe legale sau administrative și, dacă este necesar, să vă solicite consimțământul sau să le prelucreze pe baza oricăror baze de legitimitate prevăzute în GDPR.
În conformitate cu cele de mai sus, GLOVO poate prelucra următoarele categorii de date, fără a aduce atingere altora care pot fi solicitate pe parcursul relației:
Date de identificare
Nume și prenume, imagine, voce, act de identitate sau pașaport, date privind cardul și rezidența, numărul de securitate socială, semnătura, data nașterii, fotografia dacă este inclusă în actul de identitate, sau alte date de identificare etc.
Documente necesare
Document de identitate sau pașaport, permis de muncă sau documente similare dacă este necesar, permis de conducere, documente care atestă calitatea dumneavoastră de liber profesionist (dacă este cazul) etc.
Detalii de contact
Număr de telefon, WhatsApp, adresa electronică sau poștală și orice alte informații care permit comunicarea cu Curierul (cum ar fi datele din aplicațiile de mesagerie instantanee) etc.
Detalii bancare și de facturare
Informații în scopuri de facturare, conturi curente sau numere de card de credit, dacă este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau gestionarea achizițiilor sau serviciilor.
Informații privind executarea Termenilor și Condițiilor
Toate informațiile în legătură cu comenzile îndeplinite de Curier, inclusiv, dar fără a se limita la, numărul comenzii, identificarea Magazinului și a Clientului, informații despre comandă, informații despre momentul prestării serviciului și traseul urmat, comenzile solicitate, pe traseu, livrate sau anulate etc.
Informații referitoare la echipamentul utilizat
Putem prelucra informații despre echipamentele electronice pentru furnizarea serviciului, inclusiv marca și modelul dispozitivului sau al sistemului de operare și versiunea utilizată, adresa IP, nivelul bateriei și conexiunea la internet a dispozitivului.
Informații referitoare la incidente sau accidente
Informații privind orice incident sau accident suferit de Curier în executarea Termenilor și Condițiilor și în timpul ridicării sau livrării unei comenzi. Informațiile specifice vor depinde de fiecare incident sau accident, dar ca regulă generală vor include date de identificare și de contact și, eventual, date sensibile (de exemplu, date de sănătate).
Geolocație
Datele legate de geolocalizarea Curierului sunt necesare pentru executarea Termenilor și Condițiilor, precum și pentru utilizarea Platformei, pentru a permite Consumatorilor și Magazinelor să cunoască starea și locația Curierului în timpul ridicării sau livrării.
9.3 Geolocație
Prin utilizarea aplicației puse la dispoziție de GLOVO pentru executarea relației și, deci, în vederea desfășurării activității, GLOVO poate primi datele de geolocalizare ale Curierului în cazul în care acesta a activat această funcție direct de pe telefonul său mobil.
GLOVO va folosi Datele obținute numai pentru a furniza Serviciile Curierului și pentru a le partaja cu Clientul Utilizator și Magazinul a cărui comandă Curierul a fost de acord să o livreze, astfel încât Clientul Utilizator și Magazinul să poată contacta Curierul în cazul în care există vreun incident cu acesta.
Se precizează în mod expres libertatea deplină de decizie a Curierului în legătură cu itinerarul și/sau traseele alese pentru finalizare și specificarea serviciilor sale și în niciun caz Glovo nu va folosi astfel de date cu scop de control.
9.4 Scopul și temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate exclusiv pentru a respecta relația stabilită și, în special:
Înregistrări vocale
În cadrul executării Termenilor și Condițiilor între părți, GLOVO poate face înregistrări ale apelurilor efectuate de Curieri pentru a îmbunătăți serviciul de asistență către Curier, calitatea, pregătirea internă a consilierilor, agenților și a se asigura că acest serviciu este furnizat corect.
Această prelucrare se efectuează pe baza consimțământului preluat din înregistrare de către Curier, pe baza interesului legitim al GLOVO de a-și îmbunătăți serviciile, sau de a asigura prestarea corectă a serviciului pe baza obligațiilor contractuale existente, după caz, astfel cum este explicat de Curier în timpul apelului.
Crearea contului și managementul relațiilor
Datele Curierilor necesare pentru crearea unui Cont de Curier în GLOVO, precum și pentru a oferi sesiuni informative Curierilor înainte de începerea utilizării Platformei.
De asemenea, acestea pot fi prelucrate pentru a respecta serviciile furnizate prin Platforma Tehnologică GLOVO și pentru a menține obligațiile dintre Părți. Această prelucrare poate include sisteme de reputație a Curierilor bazate pe feedback-ul Clienților Utilizatori și Magazine, stabilirea unor părți de servicii alese de Curier, oferta de comenzi pe baza criteriilor și capacităților obiective sau a echipamentelor Curierului (de exemplu, apropierea de punctul de colectare și livrare, vehicul utilizat, capacitatea de încărcare etc.).
Aceste prelucrări sunt efectuate pe baza obligațiilor părților, precum și a asigurării respectării obligațiilor legale aplicabile GLOVO.
Utilizarea Platformei
Utilizarea Platformei de către Curier este analizată pentru a efectua studii statistice privind utilizarea acesteia, și pentru a planifica sesiuni informative sau grupuri de focus pentru a obține opinii sau informații furnizate de Curieri pe Platformă și pentru a completa acțiunile de îmbunătățire a acesteia.
Aceste prelucrări sunt efectuate în principal sub interesele legitime ale GLOVO pentru a asigura funcționarea și dezvoltarea corespunzătoare a Platformei, solicitând acordul ori de câte ori se consideră necesar.
Livrarea sau transmiterea de materiale și echipamente
Ori de câte ori solicitați, datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a gestiona livrarea oricărui material sau echipament pe care este posibil să le fi achiziționat în mod voluntar prin canalele noastre de vânzare.
Facturare și alte obligații fiscale
Informațiile Curierilor vor fi prelucrate în scopul facturării serviciilor contractate sau furnizate de Părți, precum și pentru a respecta orice obligație fiscală care este aplicabilă GLOVO.
O astfel de prelucrare se va baza în orice caz pe respectarea obligațiilor legale aplicabile în orice moment.
Geolocație
Geolocalizarea este o informație importantă și de bază pentru furnizarea Serviciului, deoarece nu servește doar la informarea Magazinului sau Clientului Utilizator cu privire la locația Curierului și, prin urmare, la calcularea timpului de ridicare sau livrare, ci și la faptul că este utilizat de GLOVO pentru oferta de comenzi. Apropierea de punctul de livrare sau de ridicare este unul dintre criteriile utilizate la momentul ofertei comenzii, astfel că, dacă geolocația nu este activată, GLOVO nu va putea asigura că sunt oferite comenzi sau că sunt rezonabile din punct de vedere al timpul estimat de ridicare sau livrare.
În acest sens, și fără a aduce atingere sistemului de operare al dispozitivului Curierului care solicită acordul pentru utilizarea geolocalizării, utilizarea acestor informații este necesară pentru executarea corectă a Termenilor și Condițiilor.
În orice caz, Curierul poate dezactiva geolocalizarea atunci când nu utilizează Platforma, deși GLOVO nu utilizează aceste informații în afara cadrului ofertei de comenzi sau în afara orelor în care Curierul utilizează Platforma.
De asemenea, se precizează în mod expres că Curierul are libertate deplină de decizie în legătură cu itinerarul și/sau traseele alese pentru oferta și concretizarea serviciilor sale și în niciun caz GLOVO nu va folosi datele respective în scopul controlării Curierului.
În acest sens, geolocalizarea este doar temporară și nu este în niciun caz exhaustivă.
Informațiile de geolocalizare pot fi utilizate și în scopuri de facturare (pentru obținerea de informații privind kilometrajul și cheltuielile aferente), precum și în legătură cu siguranța rutieră, combaterea terorismului, spălarea banilor sau prevenirea infracțiunilor contra siguranței publice, caz în care pot fi împărtășite autorităților competente care le solicită (de exemplu, Guvern, autorități executive sau organe de Poliție). În orice caz, întrucât GLOVO prelucrează aceste informații doar în timpul în care Curierul furnizează servicii Utilizatorilor Platformei și în conformitate cu intervalele orare alese de acesta, informațiile comunicate acestor autorități nu vor avea impact asupra sferei private a Curierului.
Prevenirea fraudei
GLOVO utilizează sisteme de prevenire a fraudei pentru a detecta plățile necorespunzătoare sau tranzacțiile legate de spălarea banilor, în special în cazul plăților în numerar.
Pentru aceasta se folosesc datele de bază, de identificare și de contact ale Curierului, informațiile tehnice ale dispozitivului, traseul urmat și informațiile despre comenzile livrate.
Această prelucrare este efectuată în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care pot fi aplicabile în orice moment și/sau comandă, precum și pentru interesele legitime ale GLOVO de a se asigura că nu există fraudă în Platforma sa.
Managementul incidentelor sau accidentelor (contact cu companiile de asigurare)
În cazul în care orice Curier suferă un incident sau accident în timpul primirii sau livrării unei comenzi, GLOVO poate folosi datele sale personale, inclusiv datele de sănătate dacă acesta a fost afectat de incident sau accident, pentru a le comunica companiei de asigurări relevante.
Această prelucrare se efectuează întotdeauna pe baza executării prezentelor Termeni și Condiții.
Gestionarea plângerilor și reclamațiilor
Ori de câte ori Curierul are orice incident, plângere sau reclamație cu privire la o comandă, probleme cu livrarea sau orice alt incident legat de Platformă, acesta poate contacta GLOVO, prin serviciul său de asistență, pentru a o gestiona. În aceste cazuri, vor fi procesate atâtea date cu caracter personal cât sunt strict necesare pentru gestionarea incidentului, plângerii sau reclamației.
O astfel de prelucrare va fi efectuată pe baza legăturilor existente între Părți sau, după caz, pe baza intereselor legitime ale GLOVO în legătură cu buna funcționare a Platformei sau furnizarea de Servicii.
Exercitarea drepturilor de protecție a datelor
Toți Curierii își pot exercita drepturile prevăzute în reglementările aplicabile privind protecția datelor. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă dovediți identitatea ori de câte ori GLOVO poate avea îndoieli rezonabile cu privire la cine face cererea și poate solicita documentație în acest sens.
Această prelucrare este efectuată pentru a respecta obligațiile legale ale GLOVO.
Apărarea acțiunilor în justiție
În cazul în care există vreun conflict între un Curier și GLOVO care necesită intervenția judecătorilor, instanțelor sau a altor autorități competente, toate informațiile curierului care sunt necesare pentru gestionarea conflictului respectiv vor fi procesate.
Această prelucrare va fi efectuată pe baza intereselor legitime ale GLOVO în executarea Termenilor și Condițiilor și/sau gestionarea conflictului corespunzător.
Atenție la solicitările autorităților
Este posibil ca diferite autorități să solicite colaborarea GLOVO în proiecte legate, de exemplu, de programe antidrog, fraudă sau chiar terorism. În aceste cazuri, GLOVO va colabora cu aceste autorități și va furniza informațiile necesare, care pot include informații personale ale Curierii.
Această prelucrare va fi efectuată în orice caz în baza obligațiilor legale aplicabile GLOVO precum și, după caz, în scopuri de interes public.
9.5 Indicatori și alte informații referitoare la execuția serviciului
În ceea ce privește Sistemul de Reputație și evaluările Clienților Utilizatori și Magazinelor asupra serviciului oferit de Curier, trebuie avut în vedere că:
 • nu se întocmesc profiluri sau se fac evaluări ale persoanelor, ci asupra executării serviciului;
 • atât Consumatorul, cât și Magazinul pot evalua calitatea serviciului oferit;
 • toate valorile metrice obținute de GLOVO se referă întotdeauna, în orice caz și exclusiv, la serviciul prestat;
 • nu sunt colectate date referitoare la viața privată, personalitatea sau obiceiurile Curierului;
De asemenea, în ceea ce privește existența deciziilor automatizate cu efecte juridice pentru Curier, trebuie avut în vedere că:
 • deciziile nu se iau doar pe baza prelucrării automate a datelor cu caracter personal ale Curierului, ci, acolo unde este cazul, pe baza unei evaluări pentru executarea serviciului;
 • toți parametrii care trebuie luați în considerare au fost generați manual de către Clienți sau Magazine;
 • toți parametrii și valorile metrice folosite pentru a lua astfel de decizii se referă întotdeauna și exclusiv la serviciu și la executarea Termenilor și Condițiilor, indiferent de Curierul care îl execută;
 • nu sunt întocmite profiluri, așa cum este indicat la punctul anterior;
 • în niciun caz nu sunt luate în considerare atributele personalității sau sferei neprofesionale a Părți;
 • rezultatele depind de acțiunile anterioare și voluntare ale Curierului;
 • rezultatele pot fi corectate în cazul în care a existat o eroare și/sau o discrepanță între Curier și GLOVO;
 • curierul nu este împiedicat să-și exercite un drept;
 • curierul nu este împiedicat să acceseze un bun sau un serviciu;
 • curierul nu este împiedicat să facă parte dintr-un contract.
Pe baza celor de mai sus, și în conformitate cu prevederile GDPR, nu se realizează profiluri despre Curieri și nici nu se iau decizii automatizate cu efecte juridice pentru Curier pe baza datelor sau a caracteristicilor personale ale acestora, ci este considerată doar o evaluare a serviciului și a caracteristicilor obiective privind capacitatea de a presta serviciul de către Curier.
9.6 Natura furnizării datelor
Ca regulă generală, datele personale solicitate de GLOVO sunt obligatorii și necesare pentru a putea desfășura activitatea. Refuzul Curierului, total sau parțial, de a facilita datele obligatorii solicitate atrage după sine imposibilitatea, pentru GLOVO, de a stabili relația pentru care sunt colectate Datele.
Cu toate acestea, după cum s-a indicat mai sus, date suplimentare pot fi solicitate în momentul înregistrării sau pe toată durata înregistrării, fie prin câmpuri opționale din înregistrare sau din profilul dumneavoastră de Utilizator sau Curier, fie prin campanii promoționale sau alte acțiuni pe care le poate desfășura GLOVO.
În orice caz, GLOVO va identifica întotdeauna prin intermediul unui asterisc sau semnale echivalente obligativitatea sau nu a datelor solicitate.
9.7 Comunicări de date și destinatari
Pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul acestor Termeni și Condiții, GLOVO poate comunica datele cu caracter personal ale Curierilor altor companii pentru a le prelucra în numele acestora (operatori de date), sau pentru a le prelucra în nume propriu (alți operatori de date).
Ori de câte ori GLOVO trebuie să comunice date către terți, se va asigura că are contractele și bazele de legitimitate adecvate pentru a face acest lucru, cu toate garanțiile cerute de reglementările aplicabile.
În conformitate cu cele de mai sus, GLOVO poate solicita serviciile altor companii pentru, dar fără a se limita la, următoarele scopuri:
 • recomandări și consultanță pentru dezvoltarea, printre altele, a activităților contabile, fiscale, de asigurări, juridice și tehnice;
 • menținerea și arhivarea externalizată a datelor cu caracter personal;
 • servicii de infrastructură IT și tehnologică;
 • servicii de asistență către Curier și Client Utilizator;
 • consultanță și dezvoltare informatică;
 • bănci, procesatori de plăți
 • asigurare
De asemenea, pe parcursul executării relației, și pentru a putea respecta activitatea Curierului și a finaliza procesul de facturare, datele personale de identificare, contact și geolocalizare pot fi comunicate unităților cu care GLOVO are un acord comercial, precum și Clienților Utilizatori care au plasat o comandă și pe care Curierul a fost de acord să o execute.
În plus, GLOVO poate comunica datele cu caracter personal ale Curieri altor companii ale Grupului GLOVO, care le pot prelucra indistinct pentru a furniza servicii între ele, sau ca operatori independenți de date ori de câte ori se consideră necesar, de exemplu, în scopuri administrative ale Grupului GLOVO în sine și să asigure furnizarea corectă a Serviciilor în toate acele țări în care GLOVO furnizează Servicii sau să permită schimbarea țării unui Curier, printre altele. Pentru mai multe informații despre companiile Grupului GLOVO, puteți consulta politica de confidențialitate și protecție a datelor aplicabilă tuturor utilizatorilor aplicației, și disponibilă pe www.glovoapp.com/en/legal/privacy.
De asemenea, Datele pot fi transferate în interiorul și în afara Uniunii Europene către societățile din grup sau către terți însărcinați cu arhivarea și gestionarea datelor informatice numai în scopuri legate de gestionarea relației stabilite între părți și cu respectarea deplină a condițiile stabilite de reglementările aplicabile privind protecția datelor.
GLOVO informează că a luat măsurile necesare pentru a se asigura că comunicarea datelor Curierului se realizează cu respectarea reglementărilor menționate mai sus.
9.8 Transferurile internaționale de date
La alegerea furnizorilor de servicii, GLOVO poate transfera datele utilizatorilor în afara granițelor Spațiului Economic European. În aceste cazuri, și înainte de transmitere, GLOVO se va asigura că acești furnizori de servicii respectă standardele minime de securitate stabilite de Comisia Europeană și că prelucrează întotdeauna datele conform instrucțiunilor furnizate de GLOVO.
GLOVO poate avea o relație contractuală cu aceștia în care furnizorii de servicii se angajează să respecte instrucțiunile GLOVO și să încorporeze măsurile de securitate necesare pentru a proteja datele Curierilor.
În orice caz, ori de câte ori GLOVO trebuie să prelucreze date cu caracter personal ale Curierilor în afara Spațiului Economic European, se va asigura că acestea sunt efectuate cu garanțiile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile GDPR, sau cu oricare dintre legile locale aplicabile pentru țările care se află în afara UE, ceea ce poate include utilizarea unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, certificări ale terților care prelucrează datele sau orice alt mecanism aplicabil în orice moment.
Curierul poate solicita mai multe informații despre garanțiile adoptate contactând GLOVO la adresa gdpr@glovoapp.com.
9.9 Perioada de păstrare a datelor
GLOVO va păstra datele pe durata relației dintre Părți și, odată încetată, atâta timp cât este necesar pentru a respecta obligațiile legale aplicabile GLOVO (de exemplu, în ceea ce privește facturarea, datele de identificare existente în facturi pot fi păstrate pe perioada specifică fiecărei reglementări aplicabile în funcție de țara în cauză). Odată expirate obligațiile legale aplicabile, GLOVO poate păstra datele cu caracter personal necesare, blocate sau izolate corespunzător de sistemele de prelucrare, pe perioada legal stabilită pentru formularea sau apărarea acțiunilor legale pertinente specifice fiecărei legislații locale, care sunt specificate în Politica noastră de confidențialitate, https://glovoapp.com/en/legal/privacy/
În legătură cu datele de geolocalizare menționate la secțiunea 3 de mai sus, Curierul este informat că acestea vor fi anonimizate automat după treizeci (30) de zile de la ziua în care au fost colectate, cu excepția datelor referitoare la punctul de ridicare și livrare al fiecărei comenzi, care va fi anonimizată după douăsprezece (12) luni de la momentul în care GLOVO le colectează. Fără a aduce atingere celor de mai sus, toate informațiile de localizare sau geolocalizare conținute în documentele necesare respectării obligațiilor legale (de exemplu, în facturi), vor fi păstrate în astfel de documente pe perioada de păstrare a acestora.
9.10 Drepturile persoanelor vizate
Curierul poate:
 • obține confirmare despre existența sau nu a Datelor sale în sistemele GLOVO;
 • cunoaște scopurile prelucrării și modalitățile acesteia, destinatarii și perioada de păstrare;
 • obține rectificarea sau anularea Datelor și, atunci când este cazul, limitarea prelucrării;
 • obiectul procesării;
 • acolo unde este cazul, primi Datele în format structurat și lizibil pe un dispozitiv automat și a le transmite unui alt operator de date;
 • depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere relevantă.
Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate prin trimiterea unui e-mail la adresa gdpr@glovoapp.com.
De asemenea, prin intermediul aceleiași adrese de e-mail gdpr@glovoapp.com, Curierul poate contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor pentru orice îndoială sau întrebare pe care o poate avea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și să comunice dacă consideră că GLOVO a procesat datele în scopuri incompatibile cu ceea ce este indicat în acești Termeni și Condiții sau cu încălcarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor. Responsabilul cu protecția datelor va încerca să ofere toate informațiile necesare, precum și să rezolve orice problemă cât mai curând posibil. În orice caz, în cazul in care Curierul nu obține asistența corespunzătoare din partea Responsabilului cu protecția datelor sau nu este mulțumit de aceasta, acesta poate informa Autoritatea competentă.
ANEXA I

CONTRACTUL PRIVIND ORDINEA PRELUCRĂRII
Astfel cum se prevede în Clauza 9 din Termeni și Condiții, Curierul este Responsabilul pentru prelucrarea Clienților și Magazinelor cu care gestionează o comandă, GLOVO acționând în acest caz în calitate de Manager de prelucrare în numele Curierului.

Pentru a respecta pe deplin prevederile articolului 28 din Regulamentul (UE) 2016/769 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), Curierul (în continuare, „RESPONSABILUL” sau „CURIERUL”) și GLOVOAPPRO, S.R.L.. (denumită în continuare „OPERATORUL” sau „GLOVO”) formalizează prezentul Contract privind ordinea prelucrării (denumit în continuare „DPA”), sub rezerva următoarelor:

CLAUZE

1.- Obiectul și scopul ordinii
 1. a) Obiectul, natura, scopul și scopul Prelucrării Datelor de către OPERATOR sunt derivate din Termenii și Condițiile acceptate pentru a acoperi și stabili relațiile comerciale ale ambelor părți („Contractul Principal”). Scopul acestui Contract este acela de a încredința OPERATORULUI utilizarea datelor personale ale acelor Clienți sau magazine (denumiți în continuare „Utilizatori”) care au plasat o comandă prin APLICAȚIA GLOVO numai și exclusiv pentru executarea corectă a acesteia ( „Prelucrare”), pentru a permite RESPONSABILULUI să își execute obligațiile de facturare față de utilizatori, după caz.
 2. b) OPERATORUL poate colecta, procesa ori utiliza numai acele date necesare prevăzute în cadrul Contractului Principal și în conformitate cu instrucțiunile RESPONSABILULUI, descrise în prezentul Contract. În nici un caz OPERATORUL nu poate prelucra informații personale ale utilizatorilor în alt scop decât cel menționat la punctul anterior, fără a aduce atingere acelor date pe care, întâmplător, GLOVO le poate prelucra în nume propriu în calitate de RESPONSABIL pentru Prelucrare și în conformitate cu propriile sale politici de confidențialitate.
2.-Durată
 1. a) Prezentul Contract va fi valabil atât timp cât Contractul Principal pe care îl au ambele Părți rămâne în vigoare. Ca o consecință a celor de mai sus, rezilierea Contractului Principal va presupune rezilierea automată a prezentului Contract, fără a aduce atingere acelor drepturi și obligații care, ținând cont de natura lor și în conformitate cu legislația aplicabilă în orice moment, trebuie să continue să producă efecte după încetarea prezentului contract.
 2. b) În sensul celor de mai sus, ținând cont de obligațiile de facturare ale RESPONSABILULUI și, în special, de conservarea informațiilor de facturare în perioada stabilită oricând în reglementările aplicabile, GLOVO poate păstra aceste informații pe o perioadă de maximum trei (3) luni, timp în care RESPONSABILUL poate descărca sau solicita către GLOVO să returneze toate informațiile prelucrate în numele său. După trei (3) luni, GLOVO va șterge toate informațiile RESPONSABILULUI, exonerându-l de orice responsabilitate în acest sens. În orice caz, în cazul în care RESPONSABILUL necesită mai mult timp, îl poate solicita OPERATORULUI, care le va păstra pe perioada convenită între ambele părți.
3.- Categoria datelor cu caracter personal și părților interesate
 1. a) Pentru efectuarea Prelucrării (gestionarea datelor comenzilor gestionate de RESPONSABIL în scopul emiterii facturilor corespunzătoare), RESPONSABILUL încredințează OPERATORULUI colectarea și prelucrarea informațiilor detaliate mai jos (inclusiv atât categoria de părțile interesate, cât și tipologia datelor):
Datele de identificare și contact ale utilizatorilor (care pot include, dar nu se limitează la, nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon).
Date aferente comenzii (punctul de colectare sau comerț, datele de identificare și contact ale Consumatorului, adresa de livrare, datele de geolocalizare necesare calculului kilometrajului, traseul urmat, prețurile și condițiile de executare a serviciului indicate de utilizatori).
4.- Obligațiile Operatorului
OPERATORUL și tot personalul său care are acces la datele personale de care Curierul este RESPONSABIL, se obligă să:
- utilizeze datele personale numai în scopul acestei comenzi;
- prelucreze datele personale în conformitate cu instrucțiunile pe care, în orice moment, RESPONSABILUL le indică;
-în cazul în care OPERATORUL consideră că oricare dintre instrucțiunile primite de RESPONSABIL încalcă GDPR sau orice altă prevedere aplicabilă privind protecția datelor, OPERATORUL îl va informa imediat pe RESPONSABIL;
- dețină, în scris, o evidență a activităților de prelucrare desfășurate în numele RESPONSABILULUI, care să cuprindă numele și datele de contact ale OPERATORULUI și ale operatorilor în numele cărora acționează și, după caz, datele de contact ale Responsabilul cu protecția datelor, categoriile de prelucrare efectuate în numele fiecărui operator, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și documentația garanțiilor adecvate;
- păstreze sub controlul și paza sa datele personale furnizate de RESPONSABIL și să nu le dezvăluie, să transfere, sau să le comunice în orice alt mod unui terț (în mod ilustrativ și nu exhaustiv: subcontractant, furnizor extern, altă companie din același grup, colaborator etc.) cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres și prealabil de RESPONSABIL și fără a aduce atingere prevederilor clauzei 6 de mai jos;
- sprijine RESPONSABILUL în realizarea evaluărilor de impact privind protecția datelor, acolo unde este cazul, precum și asistarea acestuia în desfășurarea consultărilor prealabile cu autoritatea de supraveghere, după caz;
- pună la dispoziția RESPONSABILULUI toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor sale, precum și pentru efectuarea auditurilor sau inspecțiilor efectuate de către RESPONSABIL sau alt auditor autorizat de acesta;[ MM1]
- se asigure că angajații organizației sale care prelucrează datele cu caracter personal se angajează să respecte confidențialitatea informațiilor personale prelucrate în numele RESPONSABILULUI;
- se asigure că persoanele care au avut acces la datele cu caracter personal în temeiul prezentului Contract păstrează obligația de a păstra secretul cu privire la acestea, chiar și după încetarea acestora;
- furnizeze părților interesate informații cu privire la prelucrarea datelor lor efectuate în cadrul Prelucrării, la momentul colectării datelor lor.
 • Odată cu încheierea Contractului Principal, OPERATORUL trebuie să returneze RESPONSABILULUI, în orice caz, toate documentele, datele și informațiile personale prelucrate în numele RESPONSABILULUI, în conformitate cu prevederile Clauzei 2 paragraful b) din prezentul Contract. Odată returnate, OPERATORUL trebuie să le șteargă pe cele care apar în sistemele sale virtuale, cu excepția cazului în care există obligația de a le stoca conform legislației Uniunii Europene sau a legislației statului membru UE respectiv în care se află OPERATORUL. Conservarea datelor trebuie să fie supusă blocării acestora, atâta timp cât din relația acestora cu RESPONSABILUL ar putea deriva responsabilități.
5.- Externalizarea sau transferul de date cu caracter personal de către Operator
 1. a) RESPONSABILUL autorizează OPERATORUL să subcontracteze toate acele servicii tehnologice care sunt necesare pentru întreținerea și dezvoltarea aplicației PROCESATORULUI prin care vor fi prelucrate datele obiect al comenzii, inclusiv servicii de stocare externalizate.
 2. b) În cazul în care OPERATORUL dorește să angajeze alte companii pentru a efectua anumite servicii, altele decât cele indicate mai sus, OPERATORUL trebuie să comunice în prealabil acest lucru în scris RESPONSABILULUI, identificând tipul de serviciu care urmează a fi subcontractat, garantând RESPONSABILULUI dreptul de a se opune la această subcontractare.
 3. c) RESPONSABILUL poate solicita în orice moment informații despre subcontractanții utilizați.
 4. d) În orice caz, toți suboperatorii trebuie să ofere garanții suficiente pentru aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor încredințată să fie în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile privind protecția datelor.
 5. e) În cazul în care RESPONSABILUL nu se opune în mod expres subcontractării prelucrării datelor, Sub-operatorul care va deține și calitatea de Operator- va fi obligat să respecte obligațiile de protecție a datelor stabilite în prezentul Contract. Îi va reveni OPERATORULUI obligația să oficializeze relația cu Sub-operatorul în conformitate cu prevederile articolului 28 din GDPR.
 6. f) În cazul în care Sub-operatorul nu își îndeplinește obligațiile de protecție a datelor prevăzute în Contract pentru OPERATOR, cel din urmă va rămâne pe deplin responsabil față de RESPONSABIL pentru îndeplinirea obligațiilor menționate.
 7. g) În cazul în care OPERATORUL transferă date cu caracter personal care sunt în responsabilitatea CURIERULUI fără autorizarea expresă a RESPONSABILULUI, acesta poate, imediat și automat:
 • să rezilieze imediat Contractul Principal și modificările corespunzătoare ale acestuia, dacă există cu OPERATORUL,
 • să inițieze acțiunile în justiție pe care le consideră adecvate în vederea exercitării drepturilor sale.
6.- Transferuri internaționale
 1. a) RESPONSABILUL autorizează OPERATORUL să efectueze acele transferuri internaționale de date către o țară terță pentru realizarea Prelucrării încredințate în prezentul Contract care sunt strict necesare pentru executarea acestuia, cu excepția cazului în care RESPONSABILUL a convenit în prealabil contrariul în scris.
 2. b) OPERATORUL va păstra la dispoziția RESPONSABILULUI toată documentația suport necesară care să demonstreze furnizarea de garanții suficiente pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, în conformitate cu prevederile articolelor 44 și următoare din GDPR.
7.- Securitatea datelor cu caracter personal și notificările privind încălcările
 1. a) OPERATORUL va lua măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura un nivel adecvat riscurilor prezentate de prelucrarea datelor încredințată de RESPONSABIL.
 2. b) OPERATORUL se obligă, printre altele, la:
 • pseudonimizarea și criptarea datele personale, atunci când este necesar;
- garantarea confidențialității, integrității, disponibilității și reziliența permanentă a sistemelor și serviciilor de procesare;
- restabilirea rapidă a disponibilității și accesul la datele personale, în cazul unui incident fizic sau tehnic;
- verificarea, evaluarea și analiza, în mod regulat, a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal supuse prelucrării;
- implementarea măsurilor de securitate (tehnice și organizaționale) aplicabile, ținând cont de mijloacele utilizate, pentru a garanta securitatea informațiilor personale prelucrate și a drepturilor părților interesate;
- notifica RESPONSABILUL, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcările securității datelor cu caracter personal prelucrate pe cheltuiala sa și în numele acestuia care au loc din cauza Prelucrării. Notificarea va conține informațiile necesare pentru documentarea și comunicarea incidentului de către RESPONSABIL. OPERATORUL furnizează RESPONSABILULUI cel puțin următoarele informații referitoare la încălcarea securității: descrierea naturii încălcării, categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate, categoriile și numărul aproximativ de înregistrări de date cu caracter personal în cauză, numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este desemnat) sau ale altui punct de contact de unde se pot obține informații suplimentare, posibilele consecințe ale încălcării securității datelor cu caracter personal, măsurile luate sau propuse pentru remedierea încălcării. În cazul în care nu este posibilă furnizarea simultană a informațiilor, informațiile menționate mai sus vor fi furnizate treptat, fără întârzieri nejustificate. Notificarea OPERATORULUI către RESPONSABIL nu va fi necesară atunci când este puțin probabil ca încălcarea securității să constituie un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.
8.- Drepturile părților interesate
 1. a) OPERATORUL îl va asista pe RESPONSABIL astfel încât acesta să își poată îndeplini obligația de a răspunde solicitărilor de exercitare a drepturilor părților interesate (acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitarea portabilității prelucrării datelor și, după caz, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate, inclusiv elaborarea de profiluri).
 2. b) În cazul în care părțile interesate își exercită orice drept în fața OPERATORULUI, RESPONSABILUL autorizează GLOVO să gestioneze răspunsul direct cu partea interesată, în conformitate cu obligațiile impuse de GDPR sau orice reglementări aplicabile privind forma și perioada de răspuns. De asemenea, OPERATORUL va ține o evidență a cererilor de exercitare a drepturilor adresate OPERATORULUI, precum și evidența răspunsului transmis de către OPERATOR, la dispoziția RESPONSABILULUI.[MM2]
9.- Responsabilitate
 1. a) OPERATORUL va apăra, despăgubi și exonera RESPONSABILUL de răspundere și îl va considera neresponsabil pentru orice pretenții și daune reale suferite de RESPONSABIL ca urmare a unei prelucrări nelegitime sau neautorizate, pierdere accidentală, dezvăluire, distrugere sau deteriorare a oricăruia dintre datele cu caracter personal prelucrate de către OPERATOR, cu condiția să se dovedească în mod credibil că astfel de daune sunt răspunderea exclusivă a OPERATORULUI.
10.- Jurisdicție și lege aplicabilă
 1. a) Părțile, renunțând în mod expres la jurisdicția care le corespunde, se angajează în mod expres pentru orice divergență, controversă sau conflict care apare între ele ca urmare a validității, interpretării și/sau aplicării prezentului Contract, la Instanțele și Tribunalele din orașul București, Romania
 2. b) Prezentul Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu GDPR și cu orice altă prevedere sau reglementare locală, privind protecția datelor, aplicabilă atât RESPONSABILULUI, cât și OPERATORULUI.
Părțile își exprimă acordul cu prezentul Contract de Prelucrare, pe care îl acordă și semnează virtual, cu semnătură digitală/electronică sau prin acceptarea acestor termeni și condiții.

[Pagina 1]

Made on
Tilda