TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ALE PLATFORMEI GLOVO PENTRU CURIERI



Ca platformă de intermediere tehnologică, ne pasă de securitatea și prelucrarea datelor curierilor care folosesc platforma GLOVO și ne angajăm să vă protejăm datele personale atunci când ne folosiți Platforma. Acceptând acești Termeni și Condiții, luați la cunoștință că ați citit și acceptat în mod expres Politicile noastre de confidențialitate și fișiere cookie publicate atât pe site-ul web, cât și în aplicație (denumită în mod colectiv „Platforma”), care fac parte din acești Termeni și Condiții.
În plus, vă informăm că ne putem actualiza Politicile de confidențialitate și fișiere cookie în mod periodic direct pe site-ul și/sau în aplicația noastră, iar curierul acceptă că cele mai actualizate versiuni vor fi aplicabile în orice moment.
Persoanele care nu acceptă sau nu sunt de acord cu acești Termeni și Condiții, care sunt obligatorii, se vor abține de la utilizarea site-ului și/sau a serviciilor întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal descrisă mai jos este necesară pentru executarea corectă a utilizării Platformei, astfel cum se prevede la articolul 6.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in continuare „GDPR” ).
 1. Condiții generale
Acești Termeni și Condiții de utilizare a Platformei GLOVO se aplică furnizării tuturor serviciilor tehnologice furnizate de GLOVO („GLOVO”, „Platforma GLOVO” sau „Noi”, după cum se aplică), în țara în care Furnizorul de servicii („Curierul”, „Utilizatorul” sau „Tu”, după cum se aplică), trebuie să se înregistreze pe Platforma noastră. Activitatea principală GLOVO este dezvoltarea și gestionarea unei platforme tehnologice prin care anumite magazine locale (denumite în continuare „Magazinele”) din unele orașe își pot oferi produsele prin intermediul unei aplicații mobile sau web (denumite în continuare „Serviciile GLOVO”, „Servicii” sau „Aplicația”); și, incidental, acolo unde este cazul și dacă este solicitat, de utilizatorul client final (denumit în continuare „Utilizatorul Client”) al Magazinelor menționate folosind Aplicația, poate acționa ca intermediar în livrarea imediată a produselor. Printre obiectivele sale se numără, de asemenea, intermedierea în procesele de încasare și/sau plată și acceptarea și executarea comenzilor pentru a efectua încasări și a primi livrări atât în numele Clientului Utilizator, cât și al Magazinelor.
1.1 Se pot aplica termeni suplimentari anumitor Servicii. Acestea includ, dar nu se limitează la, politici pentru un anumit eveniment, activitate sau promovare și veți fi informat despre acest lucru în legătură cu Serviciile aplicabile. Termenii suplimentari se adaugă și vor fi considerați parte a Termenilor și condițiilor în scopul Serviciilor aplicabile. În cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile, termenii suplimentari din acești Termeni și Condiții vor prevala.
1.2 Acești Termeni și Condiții și Anexe compun un singur document și se interpretează în mod unitar.
 1. Țările în care funcționează GLOVO.

2.1. Jurisdicția
Acești Termeni și Condiții și orice dispută care decurge din acestea vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea aplicabilă a țării în care GLOVO funcționează și în care vă conectați la Platformă.
Fără a aduce atingere prevederilor clauzei precedente, Părțile convin în mod irevocabil că, sub rezerva prevederilor expuse mai jos, instanțele locale vor avea competență exclusivă asupra oricărui litigiu.
Nimic din această clauză nu va restrânge dreptul GLOVO de a introduce acțiuni împotriva dvs. în orice altă instanță a oricărei jurisdicții competente și nici de a derula proceduri într-una sau mai multe jurisdicții, nu va împiedica inițierea procedurilor de către GLOVO în orice altă jurisdicție, fie concomitent sau nu, în măsura permisă de legile celeilalte jurisdicții.
Renunțați la orice obiecție față de procedurile prezentate unor astfel de instanțe pe baza celor de mai sus din motive de localizare sau pe baza faptului că procedurile au fost inițiate într-o jurisdicție inadmisibilă. Orice procedură pe care o puteți iniția împotriva GLOVO cu privire la un litigiu trebuie intentată într-o instanță competentă.
2.2. Acceptarea condițiilor
Pentru a utiliza Serviciile GLOVO, este esențial să îndepliniți următoarele cerințe:
(i) să acceptați electronic termenii și condițiile speciale aplicabile în funcție de țara în care veți utiliza Platforma, prin canalul descris pe care GLOVO îl poate furniza în timp util;
(ii) să acceptați acești Termeni și Condiții de utilizare;
(iii) să acceptați Politica de confidențialitate și protecție a datelor furnizată mai jos;
(iv) să acceptați Politica privind fișierele cookie;
(v) să acceptați Standardele de etică și conduită în afaceri pentru terți ale GLOVO, precum și toate Politicile aplicabile comunității GLOVO;
(vi) să vă veți desfășura activitatea, prin contractarea Platformei direct sau printr-o companie specializată în servicii de logistică (3PL), după caz în țara dumneavoastră, pentru un preț care este facturat bilunar, săptămânal sau după caz;
(vii) acceptarea acestor Termeni și Condiții și a anexelor incluse înseamnă modificarea oricăror Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei pe care le-ați acceptat anterior, precizând că, de la acceptarea și intrarea în vigoare a celor actuale, aceștia anulează orice versiune anterioară care este înlocuită de acești Termeni și condiții.
Părțile recunosc veridicitatea, autenticitatea, integralitatea, valabilitatea și eficacitatea acestor Termeni și Condiții și a anexelor acestora, precum și a termenilor acestora în format electronic și/sau semnate de către Părți prin intermediul unui certificat electronic sau al oricărui alt program de semnătură digitală la care Părțile au conferit valabilitate deplină. În plus, Părțile acordă, autorizează, acceptă și recunosc ca valabilă în mod expres orice formă de dovadă a dreptului de autor a Părților semnatare ale acestor Termeni și Condiții prin semnăturile respective cu certificate electronice, chiar dacă acestea au fost certificate electronice neeliberate de către vreo autoritate locală. Orice certificat va fi suficient pentru veridicitatea, autenticitatea, integritatea, valabilitatea și eficacitatea acestor Termeni și Condiții și a clauzelor cuprinse, precum și pentru obligarea Părților la respectarea acestora.
Accesând Serviciile GLOVO și înregistrându-vă pentru prima dată în Platformă, introducând datele de identificare a contului dvs. (în continuare, „Datele de identificare a contului”), acceptați acești Termeni și Condiții, precum și toate anexele incluse.
Trebuie să vă accesați contul personal („Contul”) conectându-vă cu numele de utilizator și codul personal de securitate alese („Codul de securitate”). Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea Codului dumneavoastră de securitate și să vă schimbați frecvent Codul de securitate. Fiecare Cont este personal și unic, fiind interzisă înregistrarea sau deținerea a mai mult de un Cont. În plus, Contul este netransferabil, cu excepția țărilor în care legea locală o permite.
În caz de utilizare nelegitimă sau fraudă, GLOVO poate anula, suspenda sau dezactiva două sau mai multe Conturi care conțin aceleași date sau date conexe pe care le poate detecta, prin intervenția umană în orice moment a unui agent GLOVO și permițând în orice caz Curierului să depună o plângere și/sau o reclamație împotriva deciziei menționate în caz de discrepanță. Veți fi responsabil pentru toate tranzacțiile efectuate în Contul personal (fie de către dvs., fie de eventualii dvs. înlocuitori), deoarece acesta poate fi accesat numai cu Codul de securitate și este supus acceptării Termenilor și condițiilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la răspunderea penală. Sunteți de acord să notificați imediat, prin mijloace adecvate și sigure, orice utilizare frauduloasă sau ilegitimă a Contului dumneavoastră, precum și orice acces la acesta de către terți neautorizați. Pentru a evita orice dubiu, orice vânzare, cesiune și transfer al Contului ori de câte ori pot fi considerate ilegale sunt interzise în orice circumstanță, cu excepția cazurilor de subînchiriere/subcontractare a contului dumneavoastră în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

2.3. Modificări
GLOVO poate modifica Termenii și Condițiile, precum și anexele acestora, la libera sa alegere și fără notificare prealabilă.
Modificările vor intra în vigoare la publicarea de către GLOVO a Termenilor și condițiilor actualizate aici sau a oricăror politici modificate sau termeni suplimentari despre Serviciul aplicabil.
În cazul în care GLOVO aduce modificări importante la Termeni și Condiții, veți fi notificat, după caz, în funcție de circumstanțe, de exemplu, prin e-mail, SMS, newsletter, notificări pe Platformă etc. Prin urmare, ar trebui să vă asigurați că citiți cu atenție astfel de notificări.
Dacă nu doriți să continuați utilizarea Serviciului în versiunea modificată a Termenilor și Condițiilor, vă puteți anula Contul.
Accesul în continuare la sau utilizarea Serviciilor după o astfel de postare constituie consimțământul implicit, necesar și suficient pentru a fi obligat la respectarea Termenilor și Condițiilor astfel cum au fost modificate.
 1. Platforma digitală GLOVO („Serviciile tehnologice”)
3.1 Opțiuni Serviciu
Veți găsi o descriere a opțiunilor noastre de servicii tehnologice pe site-ul nostru web și vă vom explica ce opțiuni de servicii vă sunt disponibile atunci când creați un cont GLOVO. Acești Termeni și Condiții se vor aplica tuturor Serviciilor noastre Tehnologice dacă vă înregistrați pe Platformă ca Utilizator Curier.
Servicii incluse în Taxa de utilizare a platformei:
 • Acces la Platformă ce vă permite oferirea în mod voluntar și gratuit a serviciilor de livrare, putându-vă conecta oricând în conformitate cu posibilitatea de a alege liber comenzile pe care doriți să le efectuați. Un astfel de acces include posibilitatea ca Dumneavoastră să vă oferiți serviciile oricăruia dintre ceilalți Utilizatori ai Platformei (Utilizatori Clienți, Magazine etc.), indiferent de ce companie a Grupului GLOVO (GLOVO și/sau filialele sale și/sau companiile afiliate) gestionează Platforma la care vă conectați și întotdeauna în funcție de disponibilitatea țării în care vă conectați.
 • Acces la acoperire prin asigurare pe durata conexiunii la Platformă.
 • Acces la asistență și serviciu de ajutor pentru orice inconvenient tehnic care ar putea apărea.
 • Management și Intermediere în serviciul Colectare și Plăți.
De asemenea, GLOVO poate oferi alte Produse și Servicii neincluse în Tarif și pe care Curierul, după caz conform legislației fiecărei țări, le poate achiziționa sau contracta voluntar prin unul dintre canalele noastre de vânzare.
3.2 Promoții
În mod periodic și în baza acordurilor încheiate cu comercianții parteneri, putem oferi promoții, promoții generale sau cu o taxă GLOVO redusă („Promoție”). GLOVO poate stabili dacă sunteți eligibil pentru o Promoție, precum și să retragă sau să modifice condițiile Promoției, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără răspundere, în măsura permisă de legea aplicabilă. Se consemnează că dealerul poate decide să accepte, să respingă în mod liber dacă participă la Promoție.
Prin prezenta sunteți de acord că Promoția:
(i) trebuie utilizată în scopurile prevăzute și într-un mod legal;
(ii) poate fi utilizată numai în conformitate cu termenii specifici stabiliți de GLOVO pentru o astfel de Promoție;
(iii) poate expira înainte de a fi folosită;
(iv) GLOVO își rezervă dreptul de a reține sau de a deduce credite sau alte particularități sau beneficii pe care Dvs. sau orice alt Utilizator le-ați fi obținut prin utilizarea unei Promoții dacă decide sau crede că utilizarea sau răscumpărarea Promoției este făcută din eroare, în mod fraudulos, ilegal sau cu încălcarea termenilor aplicabili ai Promoției sau a acestor Termeni și Condiții. În orice caz, procesul de reținere sau deducere a creditelor sau a altor beneficii va include intervenția umană a unui agent GLOVO și va permite în orice caz Curierului să depună o plângere și/sau reclamație împotriva deciziei menționate în caz de discrepanță prin canalele de comunicare furnizate.
3.3 Informații
Pentru a vă prioritiza experiența de Curier prin Platformă, GLOVO vă poate oferi panouri informative sau comunicări valoroase, fără caracter obligatoriu, astfel încât să puteți profita din plin de utilizarea serviciilor contractate către GLOVO. GLOVO nu este responsabil pentru utilizarea unor astfel de informații și/sau a oricăror erori neintenționate care pot apărea în legătură cu acestea.
3.4 Defecțiuni
GLOVO nu este responsabil pentru nicio situație de forță majoră, cu titlu ilustrativ și nu exhaustiv: întreruperi de curent sau întreruperi în serviciul de internet sau în infrastructura de telecomunicații, deciziile autorităților sau administrației locale care sunt în afara controlului acestora și care pot afecta sau întrerupe disponibilitatea Platformei sau executarea corectă a Serviciilor furnizate de GLOVO.
GLOVO poate, temporar și în conformitate cu interesele legitime ale Utilizatorilor săi, să restricționeze disponibilitatea Platformei GLOVO sau a anumitor secțiuni sau funcții ale acesteia, dacă este necesar din cauza limitelor de capacitate, securitate sau integritate ale serverelor noastre, sau pentru a efectua acțiuni de întreținere pentru asigura buna funcționare sau îmbunătățită a Platformei GLOVO. Din când în când, GLOVO poate introduce îmbunătățiri și modifica Platforma GLOVO și poate introduce noi Servicii. GLOVO va notifica Utilizatorii cu privire la orice modificare a Platformei, cu excepția cazului în care aceștia sunt minori și nu au niciun efect material asupra utilizării normale a Platformei.
 1. Utilizarea serviciilor tehnologice GLOVO
4.1 Cine este Curierul?
Acceptând acești Termeni și Condiții, deveniți și utilizator al aplicației GLOVO. În acest fel, puteți utiliza și vă puteți conecta la Platforma GLOVO oricând și la libera sa alegere. Accesați Platforma pentru a utiliza o tehnologie a Platformei ce vă permite să vă conectați cu alți Utilizatori ai Platformei. Acestea ar putea fi: Magazine, Clienți Utilizatori, alți Curieri sau alți Utilizatori.
Dacă vă aflați în țara de reședință, utilizați Glovo ca:
 • Utilizator Curier independent: vă puteți seta propriul program pentru a vă conecta la Platformă și a vă păstra profilul înregistrat. Veți acționa în numele și interesul propriu, folosind și propriile materiale pentru a dezvolta activitatea.
 • Utilizator Curier într-o companie de servicii de logistică: în calitate de profesionist al unei companii de servicii logistice care utilizează Serviciile Platformei, veți depinde de instrucțiunile companiei dumneavoastră.
GLOVO nu va direcționa, controla și nu va fi considerat că îi dirijează sau controlează acțiunile sau conduita în baza acestor Termeni și Condiții, inclusiv în ceea ce privește furnizarea serviciilor sale altor Utilizatori ai Platformei.
Recunoașteți că nu există nicio obligație sau relație de exclusivitate între Dumneavoastră și GLOVO, astfel încât să puteți, la alegerea dumneavoastră, să oferiți servicii sau să desfășurați orice altă activitate comercială sau de muncă legată de sectorul de activități GLOVO.
4.2 Încetarea Serviciilor
Înainte de încetarea Serviciilor, Părțile convin să stingă orice datorie, obligații restante sau orice angajamente convenite anterior.
Părțile pot rezilia Serviciile din următoarele motive:
 1. conform propriei voințe, în orice moment și fără notificare prealabilă, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris;
 2. pentru încălcarea oricăreia dintre obligațiile stabilite în acești Termeni și Condiții;
 3. în cazul imposibilității respectării oricărei prevederi din acești Termeni și Condiții;
 4. nerespectarea Standardelor de etică și conduită în afaceri pentru terți GLOVO și/sau orice altă politică GLOVO aplicabilă tuturor Utilizatorilor Platformei;
 5. prin încălcarea legislației locale de către Curier care poate constitui o încălcare a bunei-credințe între părți;
 6. orice altă circumstanță care are ca rezultat daune fiscale, de asigurări sociale, financiare, comerciale, organizatorice sau reputaționale asupra celeilalte părți sau față de o terță parte, indiferent de valoarea sau amploarea prejudiciului cauzat;
 7. utilizarea Platformei GLOVO în scopuri abuzive sau frauduloase care ar putea cauza daune materiale și/sau imateriale oricăruia dintre Utilizatorii platformei.
 8. Obligații și restricții
5.1. Utilizator Curier:

5.1.1 Utilizarea Serviciilor Tehnologice GLOVO:
Pentru a utiliza Serviciile Tehnologice GLOVO, este necesar să vă înregistrați și să creați un Cont complet, actualizat și activ. Aceasta include, după caz, dar nu se limitează la următoarele obligații:
 1. Să fiți înregistrat corect pentru a putea desfășura activitatea de livrare în toate scopurile legale, de securitate socială și fiscală și în conformitate cu reglementările locale în vigoare la momentul respectiv;
 2. Să plătiți punctual pentru Serviciile convenite cu Platforma;
 3. Trebuie să transmiteți către GLOVO anumite informații, fie că sunt personale sau în calitate de companie furnizoare de servicii, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon mobil și vârsta (se va aplica vârsta legală pentru jurisdicția dvs.), precum și cel puțin o metodă de plată validă;
 4. Trebuie să păstrați informații exacte, complete și actualizate în Contul dvs. și veți fi responsabil pentru orice inexactitate cuprinsă în informațiile furnizate;
 5. Veți fi responsabil pentru toate activitățile desfășurate în Contul dvs., inclusiv pentru cele pe care terții le fac în numele dvs., precum și pentru menținerea securității și a secretului numelui de utilizator și parolei contului dvs. (Codul de securitate) în orice moment;
 6. Sunteți de acord să respectați toate legile aplicabile, inclusiv reglementările locale, naționale și supranaționale atunci când utilizați Serviciile Tehnologice GLOVO și puteți utiliza Serviciile numai în scopuri legitime;
 7. Sunteți de acord să nu utilizați Platforma Tehnologică GLOVO pentru a cauza inconveniente, fraudă sau daune materiale terților;
 8. În cazul în care decideți să vă subcontractați Contul de Utilizator Curier, trebuie să faceți acest lucru în conformitate cu reglementările locale, ori de câte ori acest lucru vă permite, urmând să fie aplicate procese interne pentru adaptarea operațiunii. GLOVO nu va fi responsabil pentru nicio daună sau încălcare pe care dumneavoastră și/sau subcontractanții dumneavoastră le-ați putea provoca. În acest sens, pentru a evita comportamentul abuziv și/sau fraudulos, GLOVO poate solicita documentație privind conformitatea de la Curierul care deține Contul GLOVO și subcontractanții săi.
 9. Declarați că aveți capacitatea juridică de a încheia contracte și că sunteți major de vârstă în țara în care vă desfășurați activitatea.
 10. Doar bunurile și serviciile care nu sunt interzise în mod tacit sau expres prin Termenii și Condițiile sau în alte politici ale GLOVO sau prin legislația în vigoare pot fi incluse în acești Termeni și Condiții. Pentru mai multe informații despre produsele sau serviciile interzise, vă rugăm să consultați Politicile noastre privind articolele interzise din acești Termeni și condiții sau în Termenii și condițiile generale de utilizare aplicabile Utilizatorilor Clienți.
 11. Ca parte a serviciilor sale, GLOVO va acorda întotdeauna prioritate experienței dvs. de Utilizator. GLOVO poate crea panouri de informații pentru a include preferințele dumneavoastră ca Utilizator al Platformei Digitale GLOVO și pentru a vă îmbunătăți experiența prin intermediul acesteia.
 12. Dumneavoastră, ca profesionist și Curier, sunteți responsabil pentru furnizarea serviciilor dumneavoastră și pentru riscul și bunăstarea afacerii dumneavoastră. Precum și, acolo unde este cazul, a curierilor subcontractați de către dumneavoastră.
 13. Curierul se obligă să verifice și să respecte cerințele legale relevante în materie de sănătate și siguranță care sunt adecvate pentru diferite tipuri de mărfuri (cu titlu de exemplu, dar fără limitare: cele legate de farmacie, alcool și tutun) și va scuti GLOVO de orice responsabilitate în cazul în care reglementările menționate anterior nu sunt respectate.
 14. În cazul transportului de alimente, cu respectarea reglementărilor aplicabile în materie, Curierul se obligă să îl efectueze în transportoare și containere adecvate transportului.
 15. Declarați că pentru furnizarea serviciilor, respectați legislația aplicabilă privind livrarea, cum ar fi cea fiscală, de muncă, civilă, penală, transport de mărfuri, sănătate, siguranță și igienă și acea legislație inerentă activității, inclusiv polițele de asigurare care sunt aplicabile pentru regiunea dumneavoastră.
5.1.2 Atâta timp cât GLOVO este un intermediar care conectează diferiții Utilizatori ai Platformei (Utilizatori Curieri, Utilizatori Clienți, Magazine etc.) și nu participă la tranzacțiile efectuate între aceștia, veți fi responsabil pentru toate obligațiile fiscale și taxele aplicabile furnizării serviciilor dumneavoastră, fără ca GLOVO să aibă nicio responsabilitate pentru încălcările în acest sens și trebuie să informați, dacă este necesar în sensul acestor Termeni și Condiții, orice modificare sau schimbare a situației dvs. legale, fiscale, de muncă, de securitate socială etc. Declarați că vă conformați în orice moment cu legea locală privind serviciile dumneavoastră de livrare.
5.1.3 Curierul declară prin prezenta că respectă Standardele de etică și conduită în afaceri pentru terți GLOVO (aplicabile tuturor Utilizatorilor platformei) și declară că le cunoaște conținutul și că nu va încălca prevederile cuprinse în acestea.
5.1.4 Prin acceptarea unei comenzi, Curierul ia la cunoștință că această comandă poate include serviciul de retur sau așa cum este indicat de Utilizatorul Client sau Magazinul cu care a încheiat acordul.
5.1.5 În virtutea acordurilor încheiate cu Utilizatorii Clienți, și în scopul evitării fraudei, în momentul livrării, Curierii și Utilizatorii Clienți vor aștepta zece minute înainte de a anula comanda.
5.1.6 Curierul acceptă ca Magazinele și Clientul Utilizator să solicite un serviciu de livrare conform prețului și calității conform ghidurilor pieței.
5.1.7 Curierul recunoaște că, în calitatea sa de furnizor de servicii, este singurul responsabil pentru rezultatul acestor servicii, ceea ce poate duce la costuri suplimentare asociate cu: anulări, încălcări ale serviciului, imposibilitatea de a continua sau de a rezilia o comandă, compensarea altor Utilizatori pentru riscul derivat din activitatea lor etc., care va fi suportat pe cont propriu de fiecare dată. Conform legislației locale în vigoare în țara din care vă conectați, această responsabilitate poate reveni și companiei de servicii logistice aferente Dumneavoastră.
5.1.8 Curierul acceptă că punctul de ridicare și/sau livrare indicat în Platformă poate varia cu până la 200 de metri din cauza neplăcerilor și/sau erorilor de sistem sau asociate cu informațiile furnizate de alți Utilizatori.
5.1.9 Curierul recunoaște că, prin acceptarea unei comenzi, după cum este aplicabil pe baza reglementărilor locale din țara sa, a încheiat un contract comercial cu Magazinul și Clientul Utilizator. Aceasta înseamnă că atât Magazinul, cât și Utilizatorul Client pot anula și/sau reatribui Serviciul în orice moment pentru dezacord cu acesta sau pentru încălcarea angajamentelor asumate.
5.2. Restricții
Fără a aduce atingere oricăror măsuri suplimentare care pot fi luate, Contul de Curier poate fi dezactivat temporar sau definitiv dacă:
 1. În conformitate cu Codul de etică care guvernează toți Utilizatorii Platformei, dacă utilizați Platforma pentru a insulta, jigni, amenința și/sau agresa terțe părți, inclusiv, printre altele, Clienții Utilizatori, Magazine, alți Curieri și/sau personal GLOVO.
 2. Încălcați orice lege sau oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor generale sau a altor politici ale GLOVO.
 3. Vă angajați în acte sau comportamente frauduloase.
 4. Abuzați de drepturile dumneavoastră în aplicarea GLOVO, cauzând daune materiale și/sau imateriale altui Utilizator al platformei (Curieri, Utilizatori Clienți și/sau Magazine).
 5. În prevenirea acțiunilor frauduloase, dacă identitatea Utilizatorului Platformei și/sau a înlocuitorilor sau subcontractanților săi nu a putut fi verificată și/sau orice informație furnizată de Dvs. și/sau de înlocuitorii sau subcontractanții dumneavoastră a fost incorectă.
 6. Conform disponibilității din respectiva țară și în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă este solicitat de compania de servicii logistice ce vă administrează.
 7. Pentru a preveni securitatea tuturor Utilizatorilor Platformei în eventualitatea unei Încălcări a Politicii de Merchandising, respectând următoarele:
Produse alcoolice și de tutun
Livrarea produselor alcoolice și de tutun pot fi limitate sau restricționate în anumite țări și/sau orașe în care Platforma își desfășoară activitatea.
Animale și specii reglementate
Părți de animale sau fluide; semințe interzise, plante dăunătoare; plante reglementate sau alte organisme (inclusiv produsele lor secundare) care sunt în pericol de dispariție sau a căror comercializare este, după caz, reglementată prin lege.
Pornografie infantilă
Material pornografic, conform reglementărilor aplicabile în țara de utilizare a Platformei, precum și material pornografic care poate implica copii sau conținut care poate fi perceput ca pedofilie erotică.
Drepturi de autor în software și media digitală
Copierea neautorizată a cărților, pieselor muzicale, filme și alte materiale protejate sau licențiate, inclusiv copiile menționate în mod corespunzător, copiile neautorizate de programe software, jocuri video și alte materiale protejate sau licențiate, inclusiv din partea OEM-urilor sau alte produse care generează transmiterea mesajelor nesolicitate.
Produsele contrafăcute și neautorizate
Copii sau imitații ale produselor de designer sau ale altor produse; articole aparținând unor persoane celebre care necesită de obicei autentificare; autografe false; monedă străină; timbre; înregistrări sau alte bunuri neautorizate.
Dispozitive sau instrumente pentru eludarea măsurilor de securitate
Modemuri, cipuri sau alte dispozitive pentru demontarea măsurilor tehnice de protecție, precum și în dispozitivele digitale, inclusiv cele utilizate pentru deblocarea dispozitivelor telefonice.
Droguri
Substanțe controlate, stupefiante, droguri ilegale și parafernalia lor, inclusiv medicamente psihoactive și vegetale, cum ar fi ciupercile psihedelice, precum și materiale care promovează utilizarea acestora; sau substanțe legale, cum ar fi plantele și ierburile prezentate într-o formă care sugerează că ar trebui să fie ingerate, inhalate, extrase sau utilizate în orice alt mod și a căror utilizare poate fi aceeași cu o substanță, medicament sau component ilegal ori care pretind că au beneficii nedovedite asupra sănătății.
Jocuri de noroc și pariuri
Bilete de loterie, pariuri, abonamente/înregistrări pe site-uri de pariuri online și conținut aferent. Promovarea permisă a cazinourilor terestre.
Produse vândute în farmacii
Livrarea produselor farmaceutice pot fi limitate sau restricționate în anumite țări și/sau orașe în care Platforma își desfășoară activitatea. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă nu pot fi comandate sau livrate. Medicamentele fără prescripție medicală, dispozitivele medicale auxiliare, precum și orice alt produs de igienă, nutriție sau similar de uz uman care sunt vândute într-o farmacie sunt supuse indicațiilor date de Utilizator Curier și a ceea ce farmacistul poate considera adecvat.
Materiale pentru hacking și cracking
Manuale, ghiduri, informații sau echipamente care încalcă legea prin deteriorarea frauduloasă sau facilitarea accesului la software, servere, site-uri web sau alte proprietăți protejate.
Corpul uman
Organe sau alte părți ale corpului, fluide corporale, celule stem, embrioni.
Bunuri furate sau ilegale
Materiale, produse sau informații care promovează bunuri ilegale sau care facilitează acte ilegale; bunuri care nu aparțin unei persoane sau pe care o persoană nu are dreptul să le vândă; produse fabricate cu încălcarea drepturilor terților; mărfurile care încalcă restricțiile la import, export sau etichetare; autovehicule supuse restricțiilor de transfer. Sunteți singurul și pe deplin responsabil pentru verificarea faptului că toate articolele sunt autentice și legale.
Echipament ilegal de comunicație
Dispozitive destinate obținerii de semnale prin satelit fără plată, produse ilegale pentru modificarea telefoanelor mobile și alte echipamente.
Marfă ofensivă
Bunuri, materiale literale, produse sau alte materiale care:
• sunt defăimătoare pentru orice persoană sau grup de persoane în funcție de rasă, originea etnică sau țara de origine, religia, sexul sau orice alt factor;
• sunt defăimătoare pentru orice persoană sau grup de persoane care sunt protejate de defăimare prin legea aplicabilă (de exemplu, familia regală din anumite jurisdicții);
• laudative sau ce incită la violență;
• promovează intoleranța sau ura;
• promovează sau sprijină apartenența la grupuri teroriste sau la alte organizații interzise de guvern;
• sunt contrare moravurilor publice;
Proprietate ofensatoare legată de o infracțiune.
Fotografii sau obiecte dintr-o scenă a unui delict, cum ar fi obiecte personale, asociate cu infractori sau fapte penale.
Materiale prețioase
Vânzări în vrac de materiale sau plante rare, insuficiente sau valoroase.
Artefacte protejate cultural
Materiale incluse în Convenția din 1970 privind măsurile de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate asupra bunurilor culturale sau a altor bunuri a căror vânzare, export sau transfer este restricționată de lege; artefacte, formațiuni rupestre (stalactite și stalagmite).
Dispozitive pirotehnice și substanțe periculoase care necesită permisiune specială
Articole pirotehnice și mașini aferente din piețele în care furnizarea acestora este reglementată, precum și substanțe precum benzina sau propanul.
Dispozitive legate de trafic
Radare, deținători de plăci de înmatriculare, dispozitive ilegale de modificare a traficului și produse conexe.
Arme
Arme de foc, muniție și alte articole, inclusiv, fără limitare, arme de foc, cuțite nedetectabile sau ușor de ascuns, arme de arte marțiale, amortizoare, muniție sau reviste de muniție.
Bani și valută străină
Monedă străină sau valute asigurate cu metale prețioase, precum și bancnote, monede sau orice alte valori mobiliare valoroase
Școlile primare și gimnaziale / Utilizarea de către copii
Ne rezervăm dreptul de a refuza comenzile de la Utilizatori minori. În plus, ne rezervăm dreptul de a refuza comenzile din orice locație din apropierea unei școli primare sau gimnaziale, precum și de a solicita o dovadă cu privire la vârsta utilizatorului.
Utilizarea greșită a platformei/abuz
Nu vom tolera utilizarea unui limbaj abuziv sau a unor atitudini abuzive față de compania noastră sau față de orice Utilizator Asociat.
În cazul în care nu respectați oricare dintre acești Termeni și Condiții, GLOVO vă poate dezactiva Contul, fără a aduce atingere oricărei acțiuni/acțiuni în justiție care ar putea rezulta din infracțiuni, încălcări sau daune civile care ar fi putut fi cauzate.
5.3 Venituri
5.3.1 Facturare și plăți
Procesarea plăților va fi supusă tuturor termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorului de plăți, iar dumneavoastră veți avea propriul cont individual sau comercial la Procesorul de plăți, în funcție de țara în cauză.
Printr-un procesator de plăți, GLOVO se va conecta și va acționa ca intermediar de plăți între Utilizatorii Clienți, Magazine și Curieri (sau compania de servicii de logistică aferentă).
Recunoașteți și sunteți de acord că, în funcție de reglementările locale aplicabile, precum și de modul în care vă conectați la Platformă (direct sau printr-o companie de servicii de logistică), serviciile oferite de dumneavoastră pot și vor trebui facturate sau re-facturate Clientului Utilizator și/sau Magazinului, care în cele din urmă va plăti prețul serviciilor oferite de Dumneavoastră.
Sunteți de acord că taxa pentru serviciile pe care le veți plăti către GLOVO include, dacă este autorizată de dvs. și, după caz, în conformitate cu legislația locală a țării dvs., precum și modul în care vă conectați la Platformă (direct sau printr-o companie de servicii logistice), gestionarea și intermedierea facturării corespunzătoare serviciilor dvs. În acest caz, aceste facturi se vor considera a fi acceptate în cazul în care Glovo nu primește nicio comunicare din partea dumneavoastră în termen de 5 zile de la emiterea facturilor.
Curierul își recunoaște și își acceptă responsabilitatea pentru numerarul care i-a fost dat de către Utilizatorii Clienți și care este proprietatea Magazinelor. În acest sens, sunteți de acord că, în funcție de modul dumneavoastră de conectare la Platformă, prețul serviciului plătit de Magazin către dvs. include serviciul de colectare a numerarului care trebuie acordat Magazinului respectiv.
5.3.2 Plata și comisioanele GLOVO
Sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciilor GLOVO are un cost asociat pentru serviciile sau bunurile pe care le primiți („Taxe”). GLOVO poate percepe, la libera sa alegere, o taxă standard, o taxă suplimentară sau o ajustare aplicabilă pentru utilizarea Platformei și costurile de activare a Profilului Contului dumneavoastră.
Taxa pe care trebuie să o plătiți va corespunde utilizării serviciilor contractate de dumneavoastră prin intermediul Platformei, sau a eventualelor produse/bunuri pe care le puteți achiziționa prin intermediul acesteia. Se consemnează că atât utilizarea serviciilor, cât și a produselor pot fi suspendate sau dezactivate momentan sau definitiv în Platformă, în funcție de țara din care vă conectați.
GLOVO își rezervă dreptul de a adopta măsurile judiciare și extrajudiciare pe care le consideră necesare pentru a obține plata sumelor datorate.
GLOVO își rezervă dreptul de a modifica, schimba, crește sau anula tarifele actuale în orice moment, prin notificarea Utilizatorilor cu privire la Platforma sa. În plus, GLOVO poate modifica temporar Taxa și Politica și tarifele Serviciilor sale ca urmare a promoțiilor sau reducerilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în momentul în care promoția este făcută publică sau Utilizatorul beneficiar este anunțat.
Toate Taxele pentru Produsele și/sau Serviciile contractate cu GLOVO vor fi percepute imediat în conformitate cu metoda de plată permisă în țara dumneavoastră și metoda preferată desemnată în Contul dumneavoastră și puse la dispoziția Serviciilor GLOVO. Odată încărcat, GLOVO vă va trimite o chitanță prin e-mail. Plata se poate face și prin compensarea eventualelor facturi restante între părți.
Dacă metoda de plată în contul dvs. principal este considerată expirată, invalidă sau indisponibilă pentru debitare, GLOVO vă va contacta și/sau aranja alte metode de plată aplicabile Contului dumneavoastră.
GLOVO va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la orice taxe care se pot aplica.
GLOVO poate elimina și/sau revizui în mod periodic orice taxe, oferte și/sau reduceri aplicabile tuturor Utilizatorilor Platformei, inclusiv Dumneavoastră. GLOVO poate aplica taxe de servicii sau alte taxe anunțate anterior pe rețelele sociale aplicabile, cu excepția cazului în care GLOVO nu le aplică regiunii dvs., caz în care nu veți fi taxat.
Forma de colectare a Taxelor va depinde întotdeauna de modul în care vă conectați la Platformă, fie direct, fie printr-o companie de servicii de logistică.
5.4 Securitatea Serviciilor și Platformei GLOVO
5.4.1 În anumite cazuri, în vederea prevenirii fraudei, vi se poate cere să furnizați dovada identității dumneavoastră și/sau, dacă este cazul în conformitate cu legislația locală, a înlocuitorilor sau subcontractanților dumneavoastră pentru a accesa sau utiliza Serviciile și sunteți de acord că vi se poate refuza accesul sau folosirea Serviciilor dacă dumneavoastră sau înlocuitorii dvs. ori subcontractanții refuzați să furnizați o astfel de dovadă a identității. GLOVO poate utiliza, de asemenea, furnizori de servicii terți în scopul verificării identității dumneavoastră sau a înlocuitorilor ori subcontractanților dvs.
5.4.2 GLOVO poate, dar nu este obligat să monitorizeze, să revizuiască și/sau să vă editeze Contul. GLOVO își rezervă dreptul în orice caz de a elimina sau dezactiva accesul la orice Cont din orice motiv sau fără motiv, chiar dacă consideră, la libera sa alegere, că prin Contul dumneavoastră se încalcă drepturile sau drepturile terților protejate de Termeni și Condiții.
5.4.3 GLOVO poate întreprinde astfel de acțiuni fără notificare prealabilă către dvs. sau orice terță parte. Ștergerea sau dezactivarea accesului la Contul dvs. de utilizator va fi la alegerea exclusivă a GLOVO și nu există nicio obligație de a elimina sau dezactiva accesul în legătură cu anumiți Curieri.
5.5 LIMITĂRI și declinarea răspunderii GLOVO
5.5.1 Exonerare de răspundere
 1. Sunteți de acord cu singurul și exclusivul remediu pentru orice problemă sau nemulțumire cu Serviciul GLOVO prin dezinstalarea oricărui software GLOVO și încetarea utilizării Serviciilor GLOVO.
 2. Sunteți de acord că GLOVO nu va avea nicio obligație sau răspundere care decurge din sau în legătură cu aplicațiile terțelor părți, colaborările sau conținutul acestora, astfel cum sunt puse la dispoziție prin serviciul GLOVO sau în legătură cu Platforma, și că relația dvs. cu aceste aplicații terță parte va fi guvernată de termeni și condiții separate.
5.5.2 Răspundere
În niciun caz GLOVO, ofițerii, partenerii, angajații, reprezentanții, administratorii, filialele și entitățile asociate, succesorii, cesionarii, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru:
 1. Pierdere sau daune (inclusiv daune indirecte, speciale, incidentale, punitive sau exemplare).
 2. Orice: (i) pierdere a utilizării; (ii) pierdere a datelor; (iii) pierdere comercială; (iv) pierderi de profit; sau (v) deteriorarea dispozitivelor;
 3. Încălcarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor cuprinse în Termenii și Condițiile sau pentru orice cauză care nu este previzibilă în mod rezonabil sau care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către GLOVO.
Limitarea răspunderii și declinarea răspunderii cuprinse în această clauză nu au scopul de a limita răspunderea sau de a vă modifica drepturile ca Utilizator Curier și Utilizator Client al Serviciilor Platformei GLOVO și nu pot fi excluse conform legii aplicabile.
5.5.3 Acești Termeni și Condiții nu creează niciun parteneriat, franciză sau relație de muncă între GLOVO și dumneavoastră. Recunoașteți și sunteți de acord că GLOVO nu este parte la nicio tranzacție și nu are control asupra calității, siguranței sau legalității serviciilor oferite de Curier și/sau a bunurilor și serviciilor promovate de Magazine și/sau a capacității Utilizatorilor Clienți de a încheia contracte. GLOVO nu poate garanta că oricare dintre Utilizatorii săi va finaliza o tranzacție. GLOVO nu garantează veridicitatea reclamelor terților care apar pe site și nu va fi responsabil pentru nicio corespondență sau contract schimbat sau încheiat între Utilizatori și astfel de terți sau alți Utilizatori.
5.5.4 În cadrul Serviciilor oferite de GLOVO și în cadrul taxei de serviciu plătite de dvs. sau de compania dumneavoastră de servicii de logistică, puteți încheia în mod voluntar asigurare personală de accidente și răspundere civilă. Aceste asigurări nu includ și nu înlocuiesc acele asigurări care sunt obligatorii pentru Curier, sau compania acestuia, în conformitate cu legislația aplicabilă.
5.6 Sistemul de reputație
Curierul va avea o Reputație asociată profilului său care este ușor de utilizat și de consultat. Acest sistem este automat și este actualizat periodic pe măsură ce diferiții Utilizatori efectuează tranzacții pe Platforma GLOVO și se supune regulilor cuprinse aici și despre care Utilizatorii sunt informați în acest document și/sau în APLICAȚIE și/sau prin intermediul canalelor de comunicare, astfel încât să-l cunoască în detaliu și să-l considere util.
Sistemul se bazează pe date obiective, informații numerice și metrici furnizate de Utilizatorii Platformei și clienții Curierului: Clienți Utilizatori și Magazine.
GLOVO nu manipulează și nu intervine în procesul de formare a Reputației, ci doar consolidează informații obiective, obținute de la Clienții Utilizatori și Magazine, beneficiari ai serviciilor Curierului.
GLOVO nu verifică veridicitatea sau acuratețea comentariilor oferite de alți Utilizatori și nu este responsabil pentru ceea ce este exprimat în cadrul site-ului sau prin alte mijloace, inclusiv prin e-mail. Toate informațiile furnizate de Utilizatori vor fi incluse pe website sub responsabilitatea exclusivă a emitentului.
 1. Licență
6.1 Sub rezerva respectării acestor Termeni și Condiții, GLOVO vă acordă o licență limitată, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată (cu excepția subcontractării legitime a contului dvs., dacă este cazul, în conformitate cu reglementările și aplicarea Termenilor și Condițiilor GLOVO), revocabilă și netransferabilă pentru: (i) accesarea și utilizarea Aplicațiilor pe dispozitivul dvs. personal numai în legătură cu utilizarea Serviciilor; și (ii) accesarea și utilizarea oricărui conținut, informații și materiale conexe care ar putea fi disponibile în Servicii, în fiecare caz exclusiv pentru uz personal, necomercial. Drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de către licențiatorii GLOVO și GLOVO.


[Pagina 2]

Made on
Tilda